Na samém zaèátku..................

Na začátku procesu vytváření loutky. Má práce s mým otcem.

Cena: archive